Penghantar yang berarus listrik berada dalam medan magnet maka pada penghantar tersebut